SOŁTYS sołectwa Czarlin:Krystyna Nalik
tel. 
517- 395-249
RADA sołectwa:
Adam Szczygieł
Elżbieta Piontkowska
Maria Dziak
Łukasz Czaja

Statut sołectwa Czarlin <—– klik