SOŁECTWO CZARLIN

SOŁTYS sołectwa Czarlin: Krystyna Nalik 
tel. 
517- 395-249
RADA sołectwa:  
  Adam Szczygieł
  Elżbieta Piontkowska
  Maria Dziak
  Łukasz Czaja

Statut sołectwa Czarlin <—– klik