Fatalny stan ulicy Leśnej w Czarlinie

Fatalny stan ulicy Leśnej w Czarlinie

Halo #gminatczew Gmina Tczew! Halo, Pani Sołtys! Czy włodarze naszej gminy zapomnieli o mieszkańcach ulicy Leśnej? Taki stan był jeszcze kilka dni temu.. teraz jest jeszcze gorzej. Czy o nas, mieszkańcach Czarlina, pamięta się tylko przed wyborami? Ewentualnie na początku roku, gdy wysyłane są wyliczenia należnych podatków od nieruchomości? My tutaj mieszkamy codziennie!!!! Proszę o…