Jakie opłaty za odpady komunalne w 2019 roku? Bez zmian!

Jakie opłaty za odpady komunalne w 2019 roku? Bez zmian!

Gmina Tczew ustaliła wysokość opłat za wywóz odpadów w 2019 roku.  I tutaj niespodzianka. Wysokość opłat pozostaje bez zmian! Dobre i to. Informacja – wysokość opłaty za odpady komunalne w 2019 roku Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują te same stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak dotychczas, tzn. 16,00 zł od osoby…