Fatalny stan ulicy Leśnej w Czarlinie

Fatalny stan ulicy Leśnej w Czarlinie

Halo #gminatczew Gmina Tczew! Halo, Pani Sołtys! Czy włodarze naszej gminy zapomnieli o mieszkańcach ulicy Leśnej? Taki stan był jeszcze kilka dni temu.. teraz jest jeszcze gorzej. Czy o nas, mieszkańcach Czarlina, pamięta się tylko przed wyborami? Ewentualnie na...
Wyniki wyborów na Sołtysa wsi Czarlin

Wyniki wyborów na Sołtysa wsi Czarlin

Mamy nowego Sołtysa! Podano oficjalne wyniki wyborów na Sołtysów w Gminie Tczew. Poniżej wyniki wyborów, które się odbyły w niedzielę, 17 marca 2019 roku. Na Sołtysa sołectwa Czarlin została wybrana NALIK Krystyna – otrzymała 44 głosy. Liczba uprawnionych:...