Nowy operator systemy wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tczew

Nowy operator systemy wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tczew

W Gminie Tczew, w wyniku przetargu publicznego, został wybrany nowy operator sieci wodno-kanalizacyjnej. 8 kwietnia 2019 roku firma Ecol-Unicon podpisała umowę na obsługę i eksploatację systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tczew. Umowa obejmuje m.in. wykonanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, eksploatację, konserwację i utrzymanie oraz usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność gminy….

Wybory na Sołtysa w Gminie Tczew. W najbliższą niedzielę, 17 marca 2019!

Wybory na Sołtysa w Gminie Tczew. W najbliższą niedzielę, 17 marca 2019!

Wybory na Sołtysów w Gminie Tczew a więc i w sołectwie Czarlin odbędą się w najbliższą niedzielę, 17 marca 2019 w godzinach 08:00 – 14:00! Lista kandydatów – Sołectwo Czarlin: 1. KASPRZAK Tomasz, Krzysztof lat 47, wykształcenie średnie, zamieszkały Czarlin 2. NALIK Krystyna, Danuta lat 67, wykształcenie zawodowe, zamieszkała Czarlin   Zapraszamy na wybory!